Skip to product information
1 of 1

store.supermodular.xyz

Green Pill Book (digital edition) [Turkish]

Green Pill Book (digital edition) [Turkish]

Regular price $13.37 USD
Regular price Sale price $13.37 USD
Sale Sold out

By Gitcoin Founder Kevin Owocki.

This book is about cryptoeconomic systems that create positive externalities for their neighbors & for the world.

We explore the intersection of programmable money, game theory, & mechanism design. We search for powerful new ways to to fund, design, develop, & market regenerative web3-era applications and digital assets. We launch the meme of regenerative crypto-economics into the world.

This digital edition is a PDF, and is available in Turkish.

--Turkish--

Gitcoin Kurucusu Kevin Owocki tarafından.

Bu kitap, komşuları ve dünya için pozitif dışsallıklar yaratan kripto ekonomik sistemler hakkındadır.

Programlanabilir para, oyun teorisi ve mekanizma tasarımının kesişimini keşfediyoruz. Yenileyici web3 dönemi uygulamaları ve dijital varlıkları finanse etmek, tasarlamak, geliştirmek ve pazarlamak için güçlü yeni yollar arıyoruz. Yenileyici kripto-ekonominin memesini dünyaya tanıtıyoruz.

Bu dijital baskı bir PDF'dir ve İtalyanca olarak mevcuttur.

View full details